Praten over verlies

Weer bereikbaar van 16:00 tot 22:00

Chat is offline

Praten over Verlies ook geopend tijdens de feestdagen
Voor mensen die een dierbare hebben verloren, zijn de feestdagen vaak een beladen tijd. Zeker als het verlies nog vers is. Daarom is de chatsite ook tijdens de feestdagen geopend.

Deze chat van Humanitas viert dit jaar zijn eerste lustrum. Afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Dit jaar zijn er al meer dan 2.200 chatgesprekken gevoerd. Een verdubbeling van het aantal gesprekken ten opzichte van vorig jaar.

Feestdagen extra beladen
De gesprekken op Praten over Verlies gaan meestal over het verlies van een dierbare, maar kunnen ook over verlies van werk of gezondheid gaan. De feestdagen zorgen vaak voor extra chatverkeer.

“Veel mensen zien tegen de feestdagen op want ze missen hun dierbare, of kijken terug op een moeilijke periode. Niet altijd is het even gemakkelijk deze gevoelens te delen met de omgeving”

aldus projectcoördinator Frédérique Groenen van Humanitas. “Onze vrijwilligers – vaak ervaringsdeskundigen – dragen geen oplossingen aan maar laten merken dat ze oprecht geïnteresseerd zijn en meevoelen door de juiste vragen te stellen en vooral door te luisteren.”

Grote steun
De deelnemers beoordelen de chat met een ruime 8 en tachtig procent geeft aan veel aan het gesprek te hebben gehad.

“Geen idee of je dit kan lezen, maar ik vind je een hele grote steun”

zegt iemand. En ook: “Het luchtte op en zorgt ervoor dat ik (weer) kan slapen”, en ”Fijn om je gevoel te kunnen delen met iemand die er geen oordeel over heeft”, zijn enkele reacties.

Goede aanvulling op reguliere ondersteuning
Pratenoververlies.nl kan een goede aanvulling zijn op andere vormen van hulp. De lotgenotencontacten van Humanitas en de hulp van maatjes vinden meestal volgens afspraak plaats, maar chatten kan altijd. Je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt het gesprek beëindigen wanneer je wilt.