Praten over verlies

Weer bereikbaar van 16:00 tot 22:00

Chat is offline

Hoe werkt het?

Op deze site kun je alle dagen van de week chatten met een deskundige vrijwilliger over het verlies van een dierbare. Als een vrijwilliger beschikbaar is, kan de chatsessie meteen beginnen. Zijn alle vrijwilligers in gesprek, dan kom je in een wachtrij. Is de wachtrij vol? Dan vragen we je om het later nog een keer te proberen.

Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te praten over hun verlies via onze chat, worden nieuwe bezoekers een beetje bevoordeeld ten opzicht van vaker terugkerende bezoekers. Het aantal chatgesprekken is gereguleerd op maximaal 4 gesprekken per 7 dagen, tenzij er geen wachtenden zijn op dat moment.

Een-op-een

De chat is een een-op-een chatgesprek met een vrijwilliger. Op dit moment bieden wij geen groepschat of chatroom.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van pratenoververlies.nl zijn mensen die graag contact maken met anderen. Ze zijn goed voorbereid en getraind in de specifieke zaken die komen kijken bij het chatten en over alles wat met verlies en rouw te maken heeft. De vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door Yarden en hebben vaak een eigen verlieservaring.

Informatie

Voor je een chatgesprek begint vragen we een aantal gegevens van je. Je bent alleen verplicht om een naam op te geven. Dat hoeft niet je eigen naam te zijn. Het mag ook een fictieve naam (nickname) zijn! De andere gegevens hoef je niet in te vullen, maar ze kunnen wel helpen om het chatgesprek goed te laten verlopen.

Anoniem

Het chatten is anoniem. Dat betekent dat er geen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld en niemand zich met zijn echte naam bekend hoeft te maken. Je kunt gebruik maken van een fictieve naam (nickname). Ook de vrijwilliger is anoniem.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. De chatgesprekken zijn vertrouwelijk. Alle gegevens van het chatgesprek worden tijdelijk opgeslagen. Na een aantal maanden wordt het gesprek automatisch gewist. Het kan voorkomen dat medewerkers van pratenoververlies.nl het gesprek nog een keer bekijken en met elkaar bespreken. Dit doen we alleen in het belang van de kwaliteit en om ervan te leren. Deze gesprekken voor opleiding- en trainingsdoeleinden worden dan volledig geanonimiseerd gebruikt.

Doorbreken van de vertrouwelijkheid is alleen dan mogelijk wanneer er naar aanleiding van een chatgesprek vermoedens ontstaan van ernstige strafbare feiten en/of vermoedens van gevaar voor leven, lijf of vrijheid van derden. In die (uitzonderlijke) gevallen behouden wij ons het recht voor om gegevens en gesprekken te delen met externe instanties.

Chat is offline

Evaluatie

Na het chatgesprek word je gevraagd om een kort evaluatieformulier in te vullen. Dit is niet verplicht, maar door het formulier in te vullen help je ons om de chatgesprekken en de website te verbeteren.

Beperking tot chat

Via de website pratenoververlies.nl kun je alleen via chat contact hebben met een vrijwilliger. Hoewel de anonimiteit van het chatten veel voordelen heeft, begrijpen we dat je misschien ook behoefte hebt aan persoonlijk contact per e-mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek. Als dit zo is, helpen we je zo goed als mogelijk verder door je door te verwijzen naar de juiste organisaties.

Techniek

De techniek waarmee we werken is van hoog niveau. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het onderhoud en de ontwikkeling van de site. Toch kan het gebeuren dat om technische redenen de chat en/of de website tijdelijk niet werken. In het ergste geval kan een chat worden verbroken. Je kan dan het beste proberen een nieuwe chat te beginnen. Wij hopen bij technische storingen op je begrip.

Klachten

Heb je klachten over de manier waarop een vrijwilliger je tijdens de chat heeft behandeld? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten en stuur een mail met je klacht naar vereniging@yarden.nl. De klacht wordt volgens het klachtenreglement voor deelnemers van pratenoververlies.nl behandeld.

Om ervoor te zorgen dat de chat op een goede manier verloopt, hebben we een paar regels opgesteld. Als je je aan deze regels houdt, blijft het chatten voor iedereen prettig en kunnen we je beter van dienst zijn.

Regels

Houd je gedurende de chat aan de gebruikelijke omgangsvormen. Gebruik bijvoorbeeld geen scheldwoorden of grove taal en doe geen racistische of discriminerende uitspraken. Schrijf tijdens het chatten niet onnodig woorden volledig in hoofdletters. Dat leest vervelend en komt over als schreeuwen. Herhaal niet onnodig zinnen van de ander en voorkom al te lange letterreeksen. Dat leest vervelend. Als je je niet aan deze regels houdt, kan pratenoververlies.nl je tijdelijk de toegang tot de chat weigeren. Afhankelijk van wat er is gebeurd, kan pratenoververlies.nl je ook voor langere tijd de toegang weigeren. pratenoververlies.nl heeft altijd en op elk moment het recht om je de toegang tot de chat te weigeren. We zijn niet verplicht om daarover uitleg te geven.

Opmerkingen en suggesties

We gaan niet in discussie over de regels en afspraken en de manier waarop de regels worden gecontroleerd. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties dan kun je altijd mailen naar vereniging@yarden.nl